Demi Yang Genap Dan Yang Ganjil

Demi Yang Genap Dan Yang Ganjil
28-Apr-2022 | sorotnuswantoro Brebes

Demi fajar

Demi malam yang sepuluh

Demi yang genap dan yang ganjil

Demi malam apabila berlalu

Adakah pada yang itu terdapat sumpah ( yang dapat di terima ) bagi orang-orang yang berakal ?

Tidakkah engkau ( Muhammad ) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum ad ?

Yaitu penduduk Iram ( ibukota kaum ad ) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi .

Yang belum pernah di bangun ( suatu kota ) seperti itu , di negeri-negeri lain.

Dan terhadap kaum samud yang memotong batu-batu besar besar di lembah

Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak ( bangunan-bangunan yang besar ) .

Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri

Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu ,

Karena itu Tuhanmu minimpakan cemeti azab kepada mereka ,

Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi

Maka adapun manusia , apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan , maka dia berkata , " Tuhanmu telah memuliakan ku "

Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya maka berkata , " Tuhanku telah menghinaku "

Sekali-kali tidak ! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim ,

Dan kamu tidak saling menjaga memberi makan orang miskin ,

Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan ( yang halal dan yang haram )

Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan .

Sekali-kali tidak ! Apabila bumi di guncangkan berturut-turut ( berbenturan ) ,

Dan datanglah Tuhanmu ,dan malaikat berbaris- baris ,

Dan pada hari itu di perlihatkan neraka jahanam , pada hari itu sadarlah manusia , tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.

Dia berkata , " alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan ( kebajikan ) untuk hidupku ini.

Maka pada hari itu tidak ada seorangpun yang mengazab seperti azabNya ( yang adil ) .

Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seprti ikatan Nya .

Wahai jiwa yang tenang !

Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang Ridha dan di ridhaiNya .

Maka masuklah kedalam golongan hamba-hambaKu

Dan masuklah ke dalam surgaKu.

(QS Al FAJR 1_30 )

Tags